กล่องเกเบี้ยน กล่องแมทเทรส

จำหน่าย กล่องเกเบี้ยน และ กล่องแมทเทรส จำหน่ายลวดตาข่าย ยี่ห้อ บิ๊กแฮปปี้  เป็นกล่องลวดตาข่ายรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือผืนผ้า  ( Hoavy Zlnc Conated Mlld Steel ) หุ้มด้วยพีวีซี ( PVC ) หรือ ชุบสังกะสีอย่างเดียว และเคลือบด้วยสังกะสี 95 % อลูมิเนียม 5%  ( Zlnc – 5%Alumlnlum Mlsehmetal Alloy ln lngot Form ) ถ้าเป็นถักตาข่ายโดยการปิดแบบ 3 เกลียว เป็นรูปหกเหลี่ยม ( Thpin Twisted Haxagona Wire Netting ) มีขนาดช่องตาข่าย 8×10 ,10×12 ,10×13 ซม. ความสูงกล่องมาตรฐาน 0.50 , 1.00 ม. ความกว้างกล่องมาตรฐานมีขนาด 1เมตร และ 2 เมตร ส่วนความยาวกล่องสามารถผลิตได้ตามความต้องการ  ภายในเป็นที่สำหรับบรรจุ หิน และมีแผงกั้นภายในทุกระยะ 1 เมตร ตลอดความยาวกล่อง

 

คุณลักษณะกล่องเกเบี้ยนและแมทเทรส
รายละเอียดกำหนดลักษณะและคุณสมบัติของกล่องเกเบี้ยนและแมทเทรส กล่องเกเบี้ยและแมทเทรส ใช้กล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปลูกบาศก์ ประกอบรูปตาข่ายเหล็ก นำมาพับขึ้นรูปกล่องโดยมีลวดเหล็กโครงกล่องยึดขอบทุกด้านฝาปิดกล่องจะต้อง แยกส่วนออกจากตัวกล่อง ดังแสดงใน

 

รูปกล่องแมทเทรสและผนังกั้น

ความเหมาะสมในการใช้งาน

 • เขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำ
 • ปูลวดท้องคลอง
 • เขื่อนป้องกันคลื่นและทรายชายทะเล
 • ฝายน้ำล้นในห้วยแม่น้ำหรือคลอง
 • ผนังกันดินและกันกัดเซาะคอสะพาน
 • ปิดทับหน้าไหล่เขาป้องกันพังทลาย

คุณสมบัติของลวดเหล็กของบริษัท

 • ลวดโครง ( Selvedge Wlre ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่น้อยกว่า 275 ก/ตร.ม. (BS443 – 82 ,ASTM 641 – 71 และASTM A856/A856 M- 97)
 • ลวดถัก ( Mesh Wlre ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่น้อยกว่า 260  ก/ตร.ม. ( BB 443 – 82 , ASTM 641-71และ ASTM A856 /A856 M – 97 )
 • ลวดพัน ( Leclng Wlre ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่น้อยกว่า 240ก/ตร.ม. ( BS 443 – B2 , ASTM 641 – 71 และASTM A856/A856 M -97 )
 • ลวดตาข่าย ลวดโครงและลวดพัน สามารถทนแรงดึง ( Tenslle Strength ) ได้สูงสุดถึง 350 -550 นิวตัน/ตร.มม.( มอก.71-2532 ประเภท ข หรือ BS 1052 – 80 ) และมีการยืดหดตัวจากการทดสอบแรงดึงลวดตัวอย่างยาว 30 ซม.ไม่น้อยกว่า 12%
 • ความหนาของเนื้อพีวีซี ( PVC) หุ้มเส้นลวดเคลือบสังกะสีมีค่าประมาณ 0.45 -0.55 มม.
  • การต้านทานแรงดึงลวดเหล็กที่เคลือบสังกะสีจะต้องมีการต้านแรง ดึง(TENSILE STRENGTH) ระหว่าง 3,800-5,500 กก/ซม 2 (38-55 กก./มม.2) โดยวิธีทดสอบตาม มอก.71

 

TECHNICAL SPECIFICATION OF ZINC COATED GABION

ขนาดกล่องมาตรฐาน

ความยาว ( เมตร )

ความกว้าง ( เมตร )

ความสูง ( เมตร )

ความคลาดเคลื่อน

2

1

0.50 , 1.00

± 5%

3

1

0.50 , 1.00

± 5%

4

1

0.50 , 1.00

± 5%

 

ขนาดช่องตาข่ายมาตรฐาน

ด้านกว้าง×ด้านยาว ( เซนติเมตร )

ความคลาดเคลื่อน

8×10 ,10×12 ,10×13

± 5%

 

 

ขนาดลวดและการเคลือบสังกะสีตามมาตรฐาน BS 443

ประเภทของเส้นลวด

ขนาดเส้นลวด ( มิลลิเมตร )

น้ำหนักสังกะสีที่เคลือบบนตัวลวด ( กรัม/ตารางเมตร )

ลวดโครงตาข่าย

3.50

275

ลวดตาข่าย

2.70

260

ลวดพันกล่อง

2.20

240

คุณสมบัติของเส้นลวดตามมาตรฐาน BS 1052 , ASTM E –B

ประเภทของเส้นลวด

ขนาดเส้นลวด ( มิลลิเมตร )

ความต้านทานแรงดึง

( นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร )

ลวดโครงตาข่าย

3.50

380 -550

ลวดตาข่าย

2.70

380 -550

ลวดพันกล่อง

2.20

380 -550

 

การผูกยึดระหว่างกล่องและการติดตั้ง

การผูกยึดกล่องเกเบี้ยนและแมทเทรส สามารถเลือกผูกยึดด้วยแหวนรัดรูปตัว C(SPENAX) ของ STANLEY หรือเทียบเท่าได้ ให้ผูกยึด 1 ช่องเว้น 1 ช่อง สลับกัน แหวนรัดรูปตัว C จะต้องทำจากเหล็กชุบสังกะสี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.2 มม.มีน้ำหนักสังกะสีที่เคลือบไม่น้อยกว่า 270 กรัม/ม.2 และสามารถต้านแรงดึง (TENSILESTRENGTH) เท่ากับหรือมากกว่า 170 กก./มม.2 ก่อนนำไปใช้จะต้องจัดส่งแคตตาล๊อกเครื่องมือและตัวอย่างแหวนรัดให้วิศวกรผู้ ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำไปใช้

 

 

 

 

ในกรณีของกล่องแมทเทรสชนิดหุ้ม พีวีซี

พีวีซี หุ้มได้อย่างอย่างสม่ำเสมอและมีความหนาของ พีวีซี เฉลี่ยประมาณ0.5 + 0.05 มม. โดยจะต้องไม่มีส่วนใดของลวดที่ถูกหุ้มด้วยพีวีซีหนาน้อยกว่า 0.4 มม.พีวีซี ที่หุ้มจะต้องไม่มีรอยแตกปริ แตกร้าวและต้องมีความทนทานต่ออุณหภูมิและการกัดกร่อนทางบริษัทบริการจัดส่ง เอกสารเกี่ยวกับยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อคผลิตภัณฑ์แหล่งผลิตและผู้แทนจำหน่าย โดยจะต้องแจ้งแหล่งหรือที่อยู่ของควบคุมงาน พร้อมทั้งแนบตัวอย่างผลิตภัณฑ์  ให้ผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 

GEOTEXTILE (แผ่นใยสังเคราะห์)
Geotextile คือ แผ่นใยสังเคราะห์ที่น้ำสามารถซึมผ่านได้ ซึ่งใช้ในงานดิน มีขีดความสามารถในการแยกส่วนดิน กรอง เสริมความแข็งแรง ป้องกันผิวดิน หรือช่วยระบายน้ำ โดยทั่วไป Geotextile ทำมาจากโพลิโพรไพลีน (Polypropylene) หรือ โพลิเอสเตอร์ (Polyester) Geotextile จะถูกผลิตใน ๓ รูปแบบ คือ การทอ(มีลักษณะคล้ายกระสอบ) การถลุงด้วยเข็ม (มีลักษณะคล้ายผ้าสักหลาด) และการใช้ความร้อนประสาน (มีลักษณะคล้ายผ้าสักหลาดรีดเรียบ)
Geotextile เป็นสิ่งทอที่ผลิตขึ้นในงานของวิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ควบคุมอุณหภูมิของดินและปริมาณน้้า เช่น   การทำอ่างเก็บน้้าดี / น้้าเสีย ก่อนปูพลาสติกกันซึม
– บ่อขยะ
– เสริมความแข็งแรงให้เขื่อน
– งานพนังกันดิน
– งานถนน
– งานสนามหญ้า / สนามกอล์ฟ
– ระบายน้้าใต้ดิน
 – Geotextile เสริมความแข็งแรงให้เขื่อน
Geotextile มี 3 ชนิด แบบ Non-Wowen Geotxtile 2 ชนิด และ Wowen Geotextile มีสีขาว หรือสีเทา หรือสีอื่นๆแล้วแต่ผู้ผลิตส่วนมากจะสีเทาGeotextile มีความหนาตั้งแต่  0.8-5 mm  น้ำหนัก 100-800 g/m2 และแบบ
บริษัทจำหน่าย 3 ชนิด
1.แบบ Wowen Geotextile ชนิดถักทอ สีดำ
2. Non-Wowen Geotextile  ชนิด Filament Geotextile แบบไม่ถักทอ เส้นใยยาว
3. Non-Wowen Geotextile ชนิด Staple fiber needle punched geotextile แบบไม่ถักทอ เส้นใยสั้น

หมายเหตุ – ขนาดกล่องและขนาดช่องตาข่าย สามารถ ผลิตได้ตามข้อกำหนดและรายละเอียดของเจ้าของโครงการ

ใบรับรองกล่องเกเบี้ยน ของ BENEFIT MEDIA

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กแฮปปี้ เทรดดิ้ง 
 บางบัวทอง นนทบุรี 
โทรศัพท์ 02-1505867 หรือ 081-8996766
Line ID : 0818996766
wechat : sukyai21

 

 

#1 กล่องเกเบี้ยน กล่องแกเบี้ยน กล่องแมทเทรส กล่องลวดตาข่าย GABION & MATTRESSES